Refusion ved vandspild

Er uheldet ude og du har haft et stort vandforbrug på grund af en lækage fra en skjult installation i en boligejendom, så har du i visse situationer mulighed for at få en del af udgifterne refunderet.​

Ved vandspild fra skjulte installationer fra boligejendomme refunderes kubikmeterprisenaf Langeland Vand ApS. Derfor refunderer SKAT også i dette tilfælde statsafgiften på ledningsført vand. Bemærk, at der er en selvrisiko på 300 m3 + almindeligt årsforbrug*, og at der er særlige regler for dokumentation af bruddet.

Får du refusion på kubikmeterprisen efter SKAT's regler (med en selvrisiko på 300 m3 + almindeligt årsforbrug) vil du også få refusion på det variable vandafledningsbidrag af Langeland Spildevand ApS med samme selvrisiko.

Såfremt du ikke får refunderet kubikmeterprisen af dit vandværk, kan du heller ikke få refusion hos SKAT på statsafgiften af vandet.

I den situation kan du imidlertid få eftergivet​afledningsbidraget for den del af forbruget, der overstiger normalforbruget tillagt en selvrisiko på 25 m3, hvis der afgives en erklæring fra den autoriserede reparatør om, at vandet ikke er ledt til Langeland Spildevand ApS' kloak.

Normalforbruget beregnes som gennemsnitsforbruget de seneste tre år. Såfremt en del af vandspildet er tilledt Langeland Spildevand ApS' kloak, betales der vandafledningsafgift af denne mængde også. Vandmængden skønnes af vvs-installatøren eller Langeland Forsyning.

Der gives kun refusion ét år tilbage.​

Bemærk venligst: Der ydes ingen refusion ved vandspild fra synlige installationer f.eks. toilet, tappesteder, ventiler, kølemaskiner, vandslanger m.v. eller ”åbne” tapsteder.​

Der er et gebyr for beregning af vandspildsrefusion - i 2019 er gebyret 375 kr. 

Skema til ansøgning om refusion ved vandspild

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk