Erhverv på genbrugspladsen​

Erhverv skal være tilmeldt ordningen for erhvervsaffald via www.genbrugsplads.info for at kunne aflevere affald på genbrugs- og komposteringspladserne.

Der kan frit vælges mellem årskort eller éngangsbillet som sms-service.

 • Der er kun adgang til pladserne med køretøj op til max. 3.500 kg + trailer. Dog har lastbil/traktor med vogn adgang med haveaffald til komposteringspladsen.​

 • Er dit affald emballeret, skal det være i klart plast, så pladspersonalet kan se, hvilken type affald der afleveres.​

 • Mængden af farligt affald må højst være 200 kg/år. Har du mere end 200 kg, skal dette bortskaffes af et godkendt firma. Spørg MOTAS om råd.

Personbil / Kassevogn / Ladbil - uanset nummerpladetype:

 • Er der cvr.nr. på køretøjet, skal der betales for adgang
 • Uden cvr.nr. på køretøjet, er der gratis adgang dog...
 • Uden cvr.nr. på køretøjet, med reklame og affaldstype, der henviser til virksomheden, skal der betales for adgang.

Erhverv kan aflevere affald for husholdninger til genbrugspladsen uden gebyrbetaling.

 • Husholdningen skal udfylde og underskrive en "Transporterklæring", som afleveres til pladsmanden ved aflæsning af affaldet.
 • Affaldet skal være korrekt sorteret hjemmefra.
 • Afleveres der affald fra flere husholdninger, skal der medfølge underskrevet aftale fra hver enkelt husholdning.

Erhverv over 3.500 kg.

 • Hver onsdag fra kl. 10:00 til 16:30 er dele af pladsen på Dunsbjergvej 10 i Rudkøbing åben for aflevering af erhvervsaffald med køretøjer over 3.500 kg.
 • Hold til venstre, når du kører ind på pladsen og følg skiltet 'Erhverv'.
 • Kunder, som ønsker at benytte sig af dette, skal være tilmeldt ordningen for erhvervsaffald.

Vi gør opmærksom på, at Langeland Kommunes regulativ for erhvervsaffald gældende

pr. 1. juli 2019 ikke tillader, at vi modtager affald til forbrænding, klinisk risikoaffald, ikke genanvendeligt PVC-affald og affald fra olie- og benzinudskillere.

Vi gør samtidig opmærksom på, at bygge- og anlægsaffald (herunder træ til genbrug) skal være screenet for PCB og godkendt af kommunen inden aflevering på Dunsbjergvej 10.

Læs mere om screening på Langeland Kommunes hjemmeside.

Administrationsgebyr

 • Langeland Kommune administrerer opkrævning, tidligere regninger og fritagelsesansøgninger vedr. erhvervsgebyr. Kontakt derfor Langeland Kommune, Infrastruktur, på telefon 63 51 60 00. hvis du har spørgsmål til ordningen.
 • Gebyret dækker omkostninger til administration af erhvervsordninger og kommunens lovpligtige opgaver overfor Miljøstyrelsen.
 • Alle virksomheder på Langeland med et aktivt cvr.nr. skal betale administrationsgebyr - uanset om de benytter genbrugspladsen eller ej. Undtaget herfor, er dog virksomheder som fritages efter gældende regler.
 • Administrationsgebyret betales en gang om året, og dækker hele året.
 • Benytter virksomheden en af Langeland Kommunes affaldsordninger - f.eks. dagrenovation eller genbrugspladser gives der ikke fritagelse.

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk