Erhverv på genbrugspladsen​

Erhverv skal være tilmeldt ordningen for erhvervsaffald via www.genbrugsplads.info for at kunne aflevere affald på genbrugs- og komposteringspladserne.

Der kan frit vælges mellem årskort eller éngangsbillet som sms-service.

 • Der er kun adgang til pladserne med køretøj op til max. 3.500 kg + trailer. Dog har lastbil/traktor med vogn adgang med haveaffald til komposteringspladsen.​

 • Er dit affald emballeret, skal det være i klart plast, så pladspersonalet kan se, hvilken type affald der afleveres.​

 • Mængden af farligt affald må højst være 200 kg/år. Har du mere end 200 kg, skal dette bortskaffes af et godkendt firma. Spørg MOTAS om råd.

Personbil / Kassevogn / Ladbil - uanset nummerpladetype:

 • Er der cvr.nr. på køretøjet, skal der betales for adgang
 • Uden cvr.nr. på køretøjet, er der gratis adgang dog...
 • Uden cvr.nr. på køretøjet, med reklame og affaldstype, der henviser til virksomheden, skal der betales for adgang.

Erhverv kan aflevere affald for husholdninger til genbrugspladsen uden gebyrbetaling.

 • Husholdningen skal udfylde og underskrive en "Transporterklæring", som afleveres til pladsmanden ved aflæsning af affaldet.
 • Affaldet skal være korrekt sorteret hjemmefra.
 • Afleveres der affald fra flere husholdninger, skal der medfølge underskrevet aftale fra hver enkelt husholdning.

Administrationsgebyr

 • Gebyret dækker omkostninger til administration af erhvervsordninger og kommunens lovpligtige opgaver overfor Miljøstyrelsen.
 • Alle virksomheder på Langeland med et aktivt cvr.nr. skal betale administrationsgebyr - uanset om de benytter genbrugspladsen eller ej. Undtaget herfor, er dog virksomheder som fritages efter gældende regler.
 • Administrationsgebyret betales en gang om året, og dækker hele året.
 • Benytter virksomheden en af Langeland Kommunes affaldsordninger - f.eks. dagrenovation eller genbrugspladser gives der ikke fritagelse.
 • Fristen for ansøgning om fritagelse for 2016 er overskredet.

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk