Aktuelle projekter

Ny havledning til Siø

​I øjeblikket  arbejdes med at etablere ny havledning til Siø. 

Den gamle ledning er blevet undermineret, og der har været flere brud på den. Det er derfor besluttet, at den skal udskiftes. 

Der udgraves en rende i havbunden, den nye ledning med ballast lægges i denne, og ledningen dækkes efterfølgende. Der sendes dykkere ned jævnligt for at kontrollere, at ledningen placeres korrekt. 

Arbejdet udføres af JD contractors, som har stor erfaring med denne type opgaver. Arbejdet forventes afsluttet ultimo 2018. 

siø havledning

​Foto fra Fyens Amts Avis

​​


Renovering af dæk på højdebeholderen i Hine anlægget

Den 2. januar 2019 påbegyndes renovering af dækket på højdebeholderen i Hine anlægget.  Arbejdet omfatter fjernelse af jord og grus fra toppen af højdebeholderen, udlægning af tæt membran og isolering på dækket og etablering af nyt dæksel. 

Arbejdet udføres af ​Helge Clausen Tømrer & Snedker, Stoense, og forventes at vare til medio februar 2019. 

Efterfølgende skal højdebeholderen renoveres indvendigt. Dette arbejde udføres af Aquatex Water Management. 

Under renoveringsarbejdet vil Hine anlægget blive afspærret i de perioder, hvor der arbejdes med kran. Vi beklager de gener, det må medføre. 

foto højdebeholder

Kontaktperson ved Langeland Forsyning: Henning Bøgh Christensen.

Læs mere om projektet her.

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk