Spørgsmål og svar

Hvorfor skal vi have en ny affaldsordning?

​Hvad koster det?

Hvad gør jeg, hvis jeg har ekstra affald?

Kan jeg ændre størrelsen på min affaldsbeholder, og hvor ofte den bliver tømt?

Hvad sker der med mit affald bagefter?​

Hvad skal jeg vide om mine affaldsbeholdere?

Hvor ofte bliver min beholder tømt?

Hvordan sorterer jeg mit affald?

Bioposer - hvordan får jeg flere?

​Bliver mit affald blandet i skraldebilen?

Hvor skal jeg aflevere glas og flasker?

Må jeg flytte på rumdeleren i min to-delte beholder?

Hvad gør jeg med min gamle affaldsbeholder / affaldsstativ?

Hvilke krav er der til min adgangsvej?

Hvorfor skal vi have en ny affaldsordning?

​Verdens ressourcer er begrænsede, og vi bliver nødt til at tænke anderledes for at skåne miljøet. Hvert år producerer vi samlet ca. 15,5 millioner tons affald i Danmark. Det svarer til, at hver dansker smider ca. 2½ tons affald i skraldespanden om året. Det er 8 gange så meget, som et menneske i Afrika smider ud.

Derfor er målet, at Langeland Kommune skal indsamle 50 % til genbrug af alt husholdningsaffald i år 2022.

Ressourcer frem for affald
I de kommende år skal du ikke længere tænke ’affald’, men i stedet tænke ’ressourcer’ hver gang du vil smide noget væk. Langt størstedelen af det affald, vi producerer, kan faktisk genanvendes. Det gælder både ting fra den helt almindelige husholdning som fx madaffald, møbler og elektronik, men også mange byggematerialer som fx træ, mursten og vinduer kan genanvendes. Men det kræver, at affaldet bliver håndteret korrekt, før det kan blive en genanvendelig ressource.

Vi har også brug for din hjælp

En omstilling af affaldshåndteringen kræver, at alle borgere i Langeland Kommune bærer en del af læsset. Til gengæld er det vores opgave, at gøre det så nemt som muligt for dig at sortere dit affald. Vi tror på, at Langeland Kommune kan nå i mål, når vi hjælper hinanden.

Jo mere og bedre du sorterer, jo mere kan genanvendes, til gavn for miljøet. Når affaldet sorteres i hjemmet, så kommer der mere til genanvendelse end til forbrænding.​

Hvad koster det?

Du kan finde alle priser i en detaljeret oversigt på vores takstblad for 2019 via dette link. ​Du er også velkommen til at kontakte os på post@langeland-forsyning.dk og få oplyst, hvad du betaler for din løsning.

Alm. husstand – Enfamiliebolig

Standardløsningen:

- 2-delt 240 liter beholder til restaffald/bioaffald med tømning hver 14. dag

- 240 liter beholder til pap/papir med tømning hver 4. uge

Samlet årligt gebyr i 2019: 3.350,- kr. inkl. moms.

Gebyret dækker ovenstående eksempel samt muligheden for frit at benytte genbrugspladser og miljøstationer i Langeland Kommune.

hvis du har behov for mere affaldskapacitet kan du kontakte os. Så hjælper vi dig med at finde en løsning, som passer til dine behov.

Sommerhus, beliggende i et af kommunens sommerhusområder

Der bliver i sommerhusområdet opstillet affaldsøer, som frit kan benyttes af sommerhusets brugere. Alle affaldsøer indeholder mulighed for at komme af med restaffald og bioaffald, og ved nogle affaldsøer kan man endvidere aflevere metal/dåser, pap/papir og glas/flasker.

Det betyder, at hvert enkelt sommerhus ikke har sine egne affaldsbeholdere, og derfor kommer skraldevognen heller ikke ud til hvert enkelt sommerhus, hvilket har været et ønske for mange sommerhusejere i mange år pga. de store biler, som støver og ødelægger grusvejene.

Affaldsøerne i de forskellige sommerhusområder bliver etableret i løbet af 1. halvår i 2019.

Samlet årligt gebyr i 2019: 3.020,- kr. inkl. moms.

Gebyret dækker ovenstående eksempel samt muligheden for frit at benytte genbrugspladser og miljøstationer i Langeland Kommune.

Rudkøbing indre By

I Rudkøbing indre by skal der etableres fællesløsninger i form af affaldsøer, efter samme princip som i sommerhusområderne. Løsningen i indre by bliver det sidste led af mange i omstillingen til det nye affaldssystem på Langeland.

Samlet årligt gebyr i 2019: 3.020,- kr. inkl. moms pr. husstand.

Gebyret dækker ovenstående eksempel samt muligheden for frit at benytte genbrugspladser og miljøstationer i Langeland Kommune.

Borgerne i indre by skal fortsætte med nuværende løsning indtil der bliver informeret nærmere.

Du kan se, om din ejendom tilhører området 'Rudkøbing indre by' på dette kort.

Boligbyggeri med affaldsøer

(f.eks. Boligselskabet Langeland eller privat ejendomsselskab)

Regninger vedr. renovation bliver som udgangspunkt altid sendt til udlejer, som kan vælge at pålægge lejer at betale for renovation på lejemålet. Hvis du er lejer skal du derfor kontakte din udlejer for at høre om priserne for renovation på dit lejemål.

På nogle lejemål kan det være praktisk at få opstillet affaldsøer. Dette sker på ejers forespørgsel, og det vurderes efterfølgende af Langeland Forsyning om en affaldsø er en god løsning for ejendommen.

Samlet årligt gebyr i 2019: 3.020,- kr. inkl. moms.

Gebyret dækker ovenstående eksempel samt muligheden for frit at benytte genbrugspladser og miljøstationer i Langeland Kommune.

Hvad gør jeg, hvis jeg har ekstra affald?

Det kan ske, at du har mere affald, end der kan være i din affaldsbeholder.

Dagrenovation / restaffald

Du kan tilkøbe en affaldssæk med teksten ”EKSTRA” til din alm. dagrenovation/restaffald. Affaldssækken koster 50 kr. i 2019, og kan købes i alle øens Dagli’ Brugser, på genbrugspladerne og på Langeland Forsyning.

Når ekstrasækken er betalt, må du aflevere den på genbrugspladsen uden yderligere omkostninger. Affaldssækken må maksimalt veje 15 kg.

Bemærk: Skraldemanden tager ikke ekstrasækken med i de nye renovationsbiler. De nye biler er bygget til at håndtere spande, hvilket bevirker, at skraldemanden ikke har mulighed for at læsse løse skraldesække pga. arbejdsmiljøforhold.​

Bioaffald

Hvis du har overskydende bioaffald, der ikke kan være i din beholder, er du nødsaget til at tilkøbe en ekstra tømning af din beholder.

Kan jeg ændre størrelsen på min affaldsbeholder, og hvor ofte den bliver tømt?

Du har mulighed for at ændre størrelsen på din beholder til rest- og madaffald. Det kan du gøre mod en begrænset merpris.

Hør mere om dine specifikke muligheder ved at sende en mail til post@langeland-forsyning.dk eller ring til os i åbningstiden. Så hjælper vi med at finde en løsning, der passer til dine behov.

Der er 14. dages tømning i hele Langeland Kommune, dog er der uge-tømning i sommermånederne juni, juli og august hvert år.

Du kan ikke ændre på frekvensen for tømning.

Hvis du få gange om året har behov for en ekstra tømning af din affaldsbeholder kan du købe en ekstra tømning af din beholder.

Hvad sker der med mit affald bagefter?

Når din nye affaldsbeholder bliver tømt, sker det i en specialdesignet renovationsbil med to kamre, som passer til den opdeling, der er i din nye beholder.

Renovationsbilen tømmes efterfølgende ad to omgange. Først aflæsses den ene type affald og derefter den anden type affald. På denne måde kan restaffald og bioaffald blive afleveret til særskilt behandling og omdannet til henholdsvis el, varme og biogas.

Langeland Forsyning har indgået aftale med NC Miljø i ringe, hvor vi afleverer bioaffaldet. Her bliver det omdannet til biopulp, som kan bruges i et biogasanlæg. Under denne proces bliver urenheder som glas, metal, plast m.v. sorteret fra til genbrug.

(indsæt evt. tegning med processen for behandling af bioaffald)

​Hvad skal jeg vide om mine affaldsbeholdere?

Dine affaldsbeholdere betalt af Langeland Forsyning, med den ejes af dig som husejer. Det er derfor dit ansvar at renholde dem. Beholderne er designet til at gøre det let at sortere flere typer affald derhjemme. Beholderne har en praktisk indretning, og de har desuden et dobbelt låg, så du let kan åbne dem, og skraldemanden let kan tømme dem.

Affaldsbeholderen til restaffald/bioaffald

Alle husstande har fået udleveret en beholder på 240 liter til restaffald og bioaffald. Beholderen måler __ cm i bredden, __ cm i dybden og ___ cm i højden. Alle beholdere har klistermærker, så det er nemt for dig at sortere korrekt.

(indsæt evt. billede af beholderen med klistermærker på)

(indsæt sorteringsvejledning)

Hvad med indretningen under min køkkenvask?

Hvis du bor i hus har du sammen med udlevering af den nye affaldsbeholder fået udleveret 150 tynde, grønne plastikposer, som du skal bruge i dit køkken til dit madaffald. Hvis du løber tør for poser i løbet af året kan du købe nye har på Langeland Forsyning, eller købe almindelige tynde plastposer, som også kan bruges.

Ikke to køkkener er ens, og nogle vælger at sortere affald på én måde - andre på en anden. Derfor udleverer vi ikke yderligere køkkenløsninger. Hvis du får lavet en indendørsløsning der passer præcis til dig og dine behov, bliver affaldssorteringen lettere. Vi opfordrer derfor til, at du gør dig nogle tanker om, hvordan din indendørs affaldssortering bedst kan indrettes.

Hvis du har brug for ekstra kapacitet

Hvis du har brug for mere plads til restaffaldet, så kan du også ændre din ordning og få en større beholder. Den nye affaldsbeholder er opsat på baggrund af den affaldskapacitet du hidtil har haft, og derfor vil du som udgangspunkt skulle betale for en ombytning til ekstra kapacitet. Kontakt os meget gerne på post@langeland-forsyning.dk eller på 63 51 68 00 for at høre hvilke muligheder du har for at ændre kapacitet.

Vask af affaldsbeholder

Hvis du vasker din affaldsbeholder, skal du opsamle vandet og hælde det ud et sted med spildevandsafløb.

Sørg derfor for at sæbevandet fra vask af din affaldsbeholder ender i kloakken til videre behandling på renseanlægget – ligesom når du vasker bil.

Hvor ofte bliver min beholder tømt?

I perioden 1. september til 31. maj tømmes beholderen med rest-/bioaffald hver 14. dag.
I de varme måneder; juni, juli og august tømmes beholderen med rest-/madaffald hver uge.

Pap/papir-beholderen tømmes hver 4. uge.

(indsæt link til tømningskalender – vær OBS på, om tømningskalenderen er opdateret)​

Du kan også tilmelde dig vores SMS-Service. Så får du en påmindelse dagen før skraldemanden kommer forbi.

(indsæt link til tilmelding til SMS-ordningen)

Hvordan sorterer jeg mit affald?

Der gemmer sig mange vigtige ressourcer i dit affald, som med fordel kan genanvendes til stor gavn for miljøet. Derfor er det vigtigt, at du sorterer dit affald rigtigt, så det kan bruges til genanvendelse. Hvis du sorterer dit affald forkert, risikerer du at ”forurene” det andet affald, så det ikke kan genanvendes.

Vi har lavet en overskuelig sorteringsguide, som du kan downloade og printe ud. Guiden er en god hjælp til, hvordan dit affald skal sorteres:

(Link til sorteringsvejledning)

Du kan printe nedenstående sorteringsoversigt, som du med fordel kan hænge op i dit køkkenskab eller på dit køleskab. Hvis du er sommerhusejer og udlejer dit sommerhus, er det en god idé at have sorteringsvejledningen hængende på dansk, tysk og engelsk.

(Link til printvenlig sorteringsvejledning på dansk, engelsk og tysk)

Bioposer - hvordan får jeg flere?

I forbindelse med udlevering af den nye 2-delte affaldsbeholder får du udleveret 150 tynde, grønne plastikposer til bioaffaldet. Du vil hvert år få udleveret 150 nye poser.


Vi anbefaler, at du skifter din posen til dit bioaffald mindst hver 3. dag. Det er vigtigt, at du altid lukker dine poser grundigt med en god knude inden den smides i affaldsbeholderen. Det hjælper til, at du holder din affaldsbeholder ren.

Løber du tør for poser, kan du benytte alm. tynde affaldsposer – evt. dem med et bindebånd – som du kan købe i alle dagligvareforretninger. Disse poser åbnes af en maskine på forbehandlingsanlægget, og derefter sorteres de fra og sendes til genbrug og forbrænding.

Bliver mit affald blandet i skraldebilen?

Nej. Når dine affaldsbeholdere bliver tømt, sker det i en specialdesignet renovationsbiler med to kamre, som passer til den opdeling, der er i din affaldsbeholder.

Skraldebilen tømmes efterfølgende ad to omgange. Først aflæsses den ene type affald og derefter den anden type affald. På denne måde kan restaffald og bioaffald blive afleveret til særskilt behandling og omdannet til henholdsvis el, varme og biogas.

Hvor skal jeg aflevere glas og flasker?

Glas og flasker skal fortsat afleveres separat i en boble på én af vores miljøstationer. Du kan også aflevere glas og flasker på genbrugspladsen.

Ligger din husstand i et sommerhusområde vil der være opsat en affaldsø i området, hvor du kan aflevere glas og flasker. Vær opmærksom på, at det ikke er alle affaldsøer i sommerhusområderne, som har denne mulighed, men i hvert sommerhusområde er der en større affaldsø, som kan modtage glas og flasker.

Må jeg flytte på rumdeleren i min to-delte beholder?

Nej. Du må ikke flytte på rumdeleren i din affaldsbeholder.

Rumdeleren er indstillet, så den passer præcis til vores skraldebiler med 40 % til bioaffald og 60 % til restaffald.

Hvad gør jeg med min gamle affaldsbeholder / affaldsstativ?

Du ejer selv din gamle beholder/stativ. Du kan derfor bruge den til noget andet, når den nye affaldsordning går i gang.

Du kan også aflevere den gamle affaldsbeholder på genbrugspladsen, hvor vi tager imod den.

Plastbeholderen er lavet af genbrugsplast, men desværre i en opløsning, som ikke muliggør yderligere genbrug. Beholderen vil derfor blive kørt til forbrænding, hvor den bliver omdannet til varmeproduktion.

Hvilke krav er der til min adgangsvej?

Opdateres…

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk