BNBO - Indgåede aftaler

Langeland Vand ApS indgår frivillige aftale med lodsejere om kompensation for rådighedsindskrænkning ved vandindvindingsboringer på Langeland.

Formålet med rådighedsindskrænkningen er at sikre, at der ikke sker erhvervsmæssig anvendelse, håndtering eller opbevaring af pesticider i deklarationsarealet.​

Aftalerne offentliggøres efterhånden som de indgås.

Følgende aftaler er indgået

Dato for ikrafttrædelse: xxx

Matr.nr.: xxx

Areal (ha): xxx

Kompensation: xxx

Dato for ikrafttrædelse: xxx

Matr.nr.: xxx

Areal (ha): xxx

Kompensation: xxx

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk