Ny affaldsordning 2019

Hvorfor skal vi have en ny affaldsordning i Langeland Kommune?

Verdens ressourcer er begrænsede, og vi bliver nødt til at tænke anderledes for at skåne miljøet.

Derfor er målet, at Langeland Kommune skal indsamle 50 % til genbrug af alt husholdningsaffald i år 2022.

Ressourcer frem for affald
I de kommende år skal du ikke længere tænke ’affald’, men i stedet tænke ’ressourcer’ hver gang du vil smide noget væk.

Langt størstedelen af det affald, vi producerer, kan faktisk genanvendes. Det gælder både ting fra den helt almindelige husholdning som fx madaffald, møbler og elektronik, men også mange byggematerialer som fx træ, mursten og vinduer kan
genanvendes. Men det kræver, at affaldet bliver håndteret korrekt, før det kan blive en genanvendelig ressource.

Hvert år producerer vi samlet ca. 15,5 millioner tons affald i Danmark.

Det svarer til, at hver dansker smider ca. 2½ tons affald i skraldespanden om året. Det er 8 gange så meget, som et menneske i Afrika smider ud.​

Vi har også brug for din hjælp

En omstilling af affaldshåndteringen kræver, at alle borgere i Langeland Kommune bærer en del af læsset. Til gengæld er det vores opgave, at hjælpe dig med at bortskaffe dit sorterede affald. Og vi er overbeviste om, at Langeland Kommune kan nå i mål, når blot vi hjælper hinanden.

Jo mere og bedre du sorterer, jo mere kan genanvendes til gavn for miljøet.​

​​

Affaldssortering nytter!

19. marts 2019

Vi er kommet godt fra start! For det viser sig, at husstande i de områder i kommunen, som er igang med at sortere bioaffald fra deres husholdningsaffald, gør det rigtig godt.

6 uger efter affaldssorteringen er startet op kan vi konstatere, at ordningen virker som forventet: Vi har i perioden indsamlet 172.980 kg. affald fra de husstande, som sorterer bioaffald fra. Af denne mængde affald udgør bioaffaldet hele 36%.

Restaffaldsmængden er dermed faldet betydeligt, og det er en kæmpe gevinst for miljøet. Det betyder nemlig, at vi har sendt hele 62.160 kg. mindre affald til forbrænding. Samme mængde affald er dermed sendt til genanvendelse.

Det er rigtig flotte tal, og et rigtig godt resultat! - Så tak fordi du sorterer!

hjemmeside_head_bioaffald_36procent


Nye tider for affaldsindsamling i Langeland Kommune

Vi har i november og december 2018 kørt 7.500 nye affaldsbeholdere ud til vores kunder.

De 2-delte affaldsbeholdere skal erstatte de gamle trådnet og affaldsspande (140 liter og 240 liter), og bruges til indsamling af restaffald og bioaffald.

Den nye 2-delte affaldsbeholder hjælper husstanden med at sortere korrekt, og holder bioaffald og restaffald adskilt indtil renovationsbilen henter affaldet på din husstand.

Der vil ske ændringer vedr. renovation for alle husstande i Langeland Kommune:

- Du kan få en anden tømningsdag end den du har været vant til i 2018
​- Måske bliver dit husholdningsaffald hentet med en anden frekvens end du er vant til.
​- Nogle kunder vil opleve at deres affaldskapacitet ændres.

Fælles for alle er, at vi skal til at tænke på affald som en ressource. Og derfor skal vi sortere bioaffaldet fra til genanvendelse. Det kan betyde, at nye vaner skal indarbejdes i hjemmet, når husholdningsaffaldet bortskaffes.

Hvis du er i tvivl om hvordan du sorterer korrekt er der hjælp at hente i vores sorteringsvejledning, som du evt. kan printe ud og hænge op i dit køkken.​

Tømningskalender​

Hvis du er i tvivl om hvilken dag vi henter affald på din adresse, kan du hente din tømningskalender via dette link.


SMS-service

Tilmeld dit mobilnummer til vores SMS-service, hvis du ønsker en SMS fremsendt inden skraldemanden kommer forbi din adresse. Tilmelding kan ske via dette link (kræver NemID).

Du kan også ringe til os på 63 51 68 00 - så tilmelder vi dit telefonnummer i SMS-systemet.​​

​Langeland Forsyning A/S på Facebook

​Følg Langeland Forsyning A/S på vores Facebook-side, hvor vi løbende orienterer om de nye tiltag i den ny affaldsordning i Langeland Kommune.​

Manglende tømning?

Kørte vi forbi din husstand?

Så ring til os på

20 58 51 43

Affaldsbeholdere​

På Langeland ejer husstanden selv sin affaldsbeholder, og kan vælge imellem følgende størrelser:

  • ​140 liters plastbeholder på hjul   (min. 2 stk.)
  • 240 liters plastbeholder på hjul    (evt. 2-delt)
  • 500 liters container på hjul
  • 770 liters container på hjul

Alle boligenheder i Langeland Kommune skal være tilmeldt den kommunale ordning med en kapacitet på minimum 240 liter.


​​

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk