Indsamlingsresultater​

Maj 2019

De gode resultater i Langeland Kommune er absolut værd at bemærke – Se bare her:

Dagrenovation til forbrænding

Der ses et tydeligt fald i mængden af affald, som er kørt til forbrænding. Til og med april i år 2019 (grøn) er der kørt 845 ton affald til forbrænding. Tallet fra samme periode i 2017 (rød) lå på 1.225 ton.

graf - dagrenovation til forbrænding_april 2019

Dermed er der kørt 380 ton mindre affald til forbrænding. Det viser, at vi i Langeland Kommune er blevet gode til at sortere husholdningsaffald, og med den gode affaldssortering er mængden af affald, som køres til forbrænding, nedbragt væsentligt.

Dagrenovation, som køres til forbrænding på Svendborg Kraftvarmeværk, bliver til varme og strøm. Når affaldet afbrændes, vil den genanvendelsesressource, som affaldet muligt kan indeholde, gå tabt. Forbrændingsprocessen er ydermere lig med udledning af CO2 og luftforurening med partikler.

Det giver derfor rigtig god mening at interessere sig for affaldssortering, og vi kan alle bidrage – selv i små husholdninger.

Det sorterede restaffald er med andre ord affald, som vi ikke kan genanvende. Affaldstypen er bl.a. diverse plastikemballager, pizzabakker og hygiejneaffald. Du kan hente vores sorteringsvejledning her.

Indsamlet mængde pap/papir.

Alle husstande, som er startet med affaldssortering, har mulighed for at komme af med pap/papir enten på husstanden eller på den affaldsø, som husstanden er tilknyttet. Den mængder pap/papir, som indsamles, bliver solgt og efterfølgende omdannet til andre produkter som reklamer, æggebakker, toiletpapir mv. Dermed indgår de indsamlede mængder i den procentdel af affald fra husholdninger, som vi jf. de nationale krav om genanvendelse af husholdningsaffald skal opnå.

I Langeland Kommune har vi opnået rigtig fine resultater med pap/papir-ordningen.

Indsamlingsmængderne viser, at der sorteres langt mere pap/papir fra husholdningsaffaldet efter at vores kunder har fået mulighed for at sortere derhjemme.

I 2019 (til og med april) er der indsamlet 215.740 kg. pap/papir.

Tallet fra samme periode i 2017 lå på 116.830 kg.

Dermed er der indsamlet 98.910 kg. mere pap/papir i perioden i 2019 end i 2017. Rent praktisk betyder det, at Langeland Kommune – alene på grund af pap/papir-ordningen – nu producerer væsentlig mindre mængder husholdningsaffald til forbrænding end tidligere.

Grafen herunder viser udviklingen i indsamlet mængde pap/papir for hhv. 2017 (rød) og 2019 (grøn) fordelt på årets første 4 måneder.

graf - indsamlet mængde pap papir_april 2019

Ovenstående tal inkluderer alle indsamlingsmængder fra såvel pap/papir-beholdere, affaldsøer, miljøstationer og genbrugspladser (herunder de tidligere spejderordninger).

Denne artikel benytter år 2017 som sammenligningsgrundlag vedr. indsamlede affaldsmængder, fordi sidste år var året, hvor pap/papir-ordningen blev udrullet som en fast ordning i hele Langeland Kommune. Tal fra år 2018 vil derfor ikke være et retvisende sammenligningsgrundlag.​​

Kig på dit affald – det indeholder meget forskelligt!

Det giver god mening at sortere dit affald, for det består af forskellige materialer.

Når du sorterer dit affald, kan materialerne bruges igen og igen til at lave nye produkter.

Når affaldet bliver blandet sammen, ryger det til forbrænding, og værdifulde materialer går op i røg.

Derfor nytter det at sortere.

                                 Kilde: Miljøstyrelsen

Det er et nationalt krav at man i 2022 skal have opnået, at 50% af husholdningsaffaldet genanvendes.

​Der vil løbende ske opdatering af indsamlingsmængder her på siden, for vi vil gerne vise, at det nytter at sortere sit affald.

Vi vil gerne bidrage til at et stadig større antal borgerne i kommunen får øjnene op for hvilke ressourcer, som gemmer sig i dagligdagens affald, og begynder at interessere sig for affaldssortering. ​

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk