Fremtidens affaldssortering på Langeland

Opdateret 23. juni 2020

Lad os slå fast med det samme – intet af det, vi har foretaget i affaldssystemet på Langeland, er spildt. Det passer ind i Danmarks fremtidige affaldssystem.

Regeringen og det meste af folketinget har indgået en ny politisk aftale på affaldsområdet, hvor ambitionen er at genbruge langt mere og forbrænde langt mindre.

Den målsætning er vi enig i, men vejen dertil er vi uenige om.

Det er kun 1½ år siden vi i Langeland Kommune overgik til en ny affaldsordning, hvor der blev indført krav om sortering af husholdningsaffaldet hjemme i husstanden.

Regeringen har netop fremlagt et aftaledokument om en ens affaldsløsning for alle kommuner i Danmark. Der vil uundgåeligt komme ændringer på affaldsområdet på Langeland som følge deraf.

"Det er vigtigt for os at slå fast, at den løsning, som allerede er implementeret på Langeland, vil passe ind i de nye tanker om et ens dansk affaldssystem. Der er intet af det vi har gjort, som er forgæves i forhold til regeringens aftaletekst."

                                    Lars Birk Rasmussen, Langeland Forsyning A/S

I aftaledokumentet stilles der krav om, at borgere i hele Danmark skal sortere deres husholdningsaffald i 10 forskellige dele hjemme hos dem selv, og at det skal indsamles ”husholdningsnært”. Det vil sige at borgerne skal aflevere det sorterede affald i egne skraldespande eller ved miljøstationer i nærheden.

Et fælles fynsk sorteringsanlæg

I Langeland Forsyning er vi ikke tilhængere af en model hvor borgerne skal sortere i så mange forskellige typer affald. Vi er tilhængere af en model hvor borgerne sorterer udvalgte typer som madaffald, pap og papir, evt. suppleret med glas og metal. Resten syntes vi skal sorteres på et centralt sorteringsanlæg. Det er der tre gode grunde til:

  1. Det er mere gavnligt for miljøet, da kvaliteten af det udsorterede er bedre, og dermed bliver den reelle genanvendelse højere.
  2. ​Det er billigere, da indsamlingsomkostningerne til 10 forskellige typer affald er      væsentlige.
  3. ​Det er betydeligt nemmere for borgerne at håndtere.

Langeland Forsyning deltager fortsat aktivt i planlægning og udvikling af et centralt sorteringsanlæg sammen med de øvrige fynske kommuner. Det er der stadig muligheder for i den politiske aftale – om end vejen dertil er blevet lidt mere snørklet.

I øjeblikket har hver husstand 2 affaldsbeholdere, som benyttes til restaffald, madaffald og pap/papir. Det er endnu ikke klart, om det nye affaldssystem fordrer, at der opsættes yderligere affaldsbeholdere på de enkelte husstande. Vi arbejder som sagt for, at der ikke kommer yderligere skraldespande hos Langelænderne.

Omlastestationen i Rudkøbing

I september 2019 åbnede vi den ny omlastestation, som er bygget på Rudkøbing Genbrugsplads. Omlastestationen er bygget, så den kan håndtere alle 10 affaldstyper. Vi vil fortsat kunne komprimere affaldet, så vi sørger for færre transporter af affald væk fra øen. Byggeriet og driften af omlastestationen kommer virkelig til sin ret, når der skal sorteres mere husholdningsaffald.

Så snart den egentlige lovtekst og affaldsbekendtgørelse er formuleret, kan vi arbejde videre med fremtidens affaldsløsninger på Langeland.


​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk