Affald i Rudkøbing Indre By

Opdateret: 28. december 2019

Ramsherred, Strandgade, Vinkældergade og Smedegade får hentet affald hver tirsdag.

​​

Ny affaldsordning på vej i Rudkøbing Indre By

Mandag den 4. november 2019 afholdt kommunalbestyrelsen møde, og rammerne for affaldsordningen i Rudkøbing indre by var på dagsordenen. Kommunalbestyrelsen tog endelig beslutning om udformning af affaldsordningen.​

​Beslutningen lyder således:

Der skal etableres fælles affaldsøer i en del af Rudkøbing indre by. Husstande beliggende i Ramsherred, Strandgade, Vinkældergade og Smedegade (se kortudsnit) skal tilknyttes disse affaldsøer.

Resten af Rudkøbing indre by skal som udgangspunkt have en affaldsbeholderløsning med 2 x 240 liters affaldsbeholdere til hhv. pap/papir og bio-/restaffald.

de 4 gader i rib

Til husstande, som skal tilknyttes en affaldsø:

Hvilket affald kan jeg aflevere i en affaldsø?

På alle affaldsøer vil det være muligt at aflevere bioaffald og restaffald.

På nogle affaldsøer vil man desuden kunne aflevere pap/papir, metal, glas og batterier.

Placering af affaldsøerne:

Den fysiske placering af affaldsøerne er ikke fastlagt. Der har endnu ikke været påbegyndt en dialog med grundejere i området. Placeringerne skal forhandles, og eventuelle partshøringer skal gennemføres og behandles.

Når der foreligger en aftale mellem grundejer og Langeland Forsyning, og der er indkøbt materiel til at opsætte affaldsøerne, vil etablering af affaldsøen kunne finde sted.

Pris:

Afregning vil ske efter glædende gebyrtakster.

I 2020 er totalomkostningerne ved at være tilknyttet en affaldsø 2.510,- kr. Dette er den billigste affaldsløsning i Langeland Kommune.

Husstande i Rudkøbing indre by har i hele 2019 været opkrævet for en affaldsø (med i alt 3.020,- kr.).

Drift, tilsyn og vedligehold af affaldsøerne:

Vi ved, at det er vigtigt, at der er pænt og ryddeligt på affaldsøerne. Affaldsøerne bliver derfor ofte tilset. De er desuden udstyret med automatiske fuldmeldere, så vores chauffør får elektronisk besked når en affaldsø skal tømmes.

Affaldsøerne er naturligvis sikret mod rotter og andre skadedyr.

Til husstande, som skal have egen 2 x 240 liter affaldsbeholder:

Alle øvrige adresser i Rudkøbing indre by (med undtagelse af enkelte større udlejningsejendomme) vil få en standard beholderløsning med 2 x 240 liters affaldsbeholdere.

De 2 affaldsbeholdere er til henholdsvis pap/papir og bio-/restaffald.

Husstanden skal fortsat aflevere sorteret glas, metal og batterier på genbrugspladsen eller i en miljøstation.

Opstart på ny ordning – hvornår og hvordan?

Udlevering af affaldsbeholdere til alle husstandene er sket i december 2019.

Beholderne skal tages i brug fra 30. december 2019.

Find din fremtidige tømningskalender her.

Tilmeld dig vores SMS-service, så får du besked dagen før vi henter dit affald.

Pris:

Afregning vil ske efter glædende gebyrtakster.

I 2020 er totalomkostningerne ved at have 2 x 240 liter affaldsbeholdere 3.250,- kr.

Hvis denne kapacitet ikke er tilstrækkelig, kan yderligere kapacitet tilkøbes på samme vis som øvrige husstande med lignende affaldsløsning på Langeland.

Tømningsfrekvens:

Bio-/restaffaldsbeholderen tømmes hver uge i månederne fra og med juni til og med august og hver 14. dag i månederne fra og med september til og med maj.

Pap/papirbeholderen tømmes hver 4. uge på samme ugedag som din bio-/restaffaldsbeholder.

Individuelle løsninger:

I tilfælde af, at din ejendom ligger i området, som skal have 2 x 240 liters affaldsbeholdere, men at der ikke er fysisk plads på ejendommen til at have beholderne stående, skal der indgås en individuel aftale om hvorledes din husstand bortskaffer affald. Vi ønsker derfor at være i dialog med dig omkring pladsforhold og løsningsmuligheder.

​​​

rudkøbing indre by

​​

Husk, at du kan finde vores sorteringsvejledninger her, og du er altid velkommen til at kontakte os på 63 51 68 00, hvis du har spørgsmål til sortering og genanvendelse af dit affald.

Tak fordi du sorterer.​

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk