Indsamling af dagrenovation

Opdateret: August 2020

Affaldsstatistikken lyver ikke...

​…og du har nok også bemærket, at vi i år haft rigtig mange gæster på øen. Sammen med fastboende langelændere sætter de mange gæster på øen deres aftryk – også i affaldsstatistikken.

I juli måned 2020 har skraldemændene indsamlet hele 26% mere bio- og restaffald end i juli måned sidste år. Det er stigning, som vidner om, at vi i højere grad har holdt sommerferien hjemme i Danmark – måske endda hjemme på egen matrikel.

Samme stigning (26%) ser vi på glas og flasker, så mon ikke der er blevet skålet over bøfferne på grillen hjemme i haven i løbet af sommeren?

​​​

oversigt_affald i juli 2020

Bioaffald: Mange sorterer meget

Bioaffaldet alene udgjorde 139 tons i juli 2020. Det svarer til, at hver langelænder – ung som ældre – skilte sig af med lidt over 11 kilo bioaffald i juli måned.

I samme periode sidste år lå den indsamlede bioaffaldsmængde på 88 tons. Dermed er indsamlingsmængden steget med hele 58% på bioaffaldet, når de 2 måneder sammenlignes.

Den øgede mængde bioaffald er et resultat af langelændernes stadig bedre forståelse for sortering af eget husholdningsaffald og opsætning af flere affaldsøer i sommerhusområderne. Derudover har flere erhvervsdrivende kunder valgt Langeland Forsyning som fast aftager af deres affald – naturligvis i sorteret form.

Øens mange sommergæster har også bidraget til den høje indsamlingsmængde.

​​

affaldsfotobank_madaffald blandet gront_02

​​affaldsfotobank_madaffald blandet gront_03

Tømningskalender​

Hvis du er i tvivl om hvilken dag vi henter affald på din adresse, kan du hente din tømningskalender via dette link.

Gratis SMS-service

Tilmeld dit mobilnummer til vores SMS-service, hvis du ønsker en SMS fremsendt inden skraldemanden kommer forbi din adresse. Tilmelding kan ske via dette link (kræver NemID).

Du kan også ringe til os på 63 51 68 00 - så tilmelder vi dit telefonnummer i SMS-systemet.​​

MANGLENDE TØMNING?

​Kørte vi forbi din husstand?

​Så ring til os på 20 58 51 43​​.

​​Hvilken affaldsbeholder?

På Langeland ejer husstanden selv sin affaldsbeholder, og kan vælge imellem følgende størrelser:

  • ​140 liters plastbeholder på hjul (min. 2 stk.)
  • 240 liters plastbeholder på hjul (evt. 2-delt)
  • 500 liters container på hjul
  • 770 liters container på hjul

Alle boligenheder i Langeland Kommune skal være tilmeldt den kommunale ordning med en kapacitet på minimum 240 liter.​

Hvorfor har vi fået en ny affaldsordning i Langeland Kommune?

Verdens ressourcer er begrænsede, og vi bliver nødt til at tænke anderledes for at skåne miljøet.

Derfor er målet, at Langeland Kommune skal indsamle 50 % til genbrug af alt husholdningsaffald i år 2022.

Ressourcer frem for affald
I de kommende år skal du ikke længere tænke ’affald’, men i stedet tænke ’ressourcer’ hver gang du vil smide noget væk.

Langt størstedelen af det affald, vi producerer, kan faktisk genanvendes. Det gælder både ting fra den helt almindelige husholdning som fx madaffald, møbler og elektronik, men også mange byggematerialer som fx træ, mursten og vinduer kan
genanvendes. Men det kræver, at affaldet bliver håndteret korrekt, før det kan blive en genanvendelig ressource.

Hvert år producerer vi samlet ca. 15,5 millioner tons affald i Danmark.

Det svarer til, at hver dansker smider ca. 2½ tons affald i skraldespanden om året. Det er 8 gange så meget, som et menneske i Afrika smider ud.​

Vi har også brug for din hjælp

En omstilling af affaldshåndteringen kræver, at alle borgere i Langeland Kommune bærer en del af læsset. Til gengæld er det vores opgave, at hjælpe dig med at bortskaffe dit sorterede affald. Og vi er overbeviste om, at Langeland Kommune kan nå i mål, når blot vi hjælper hinanden.

Jo mere og bedre du sorterer, jo mere kan genanvendes til gavn for miljøet.​

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk