Indsamling af dagrenovation

Opdateret: April 2020

Fra 20. april 2020 starter vi på at køre med 4 renovationsruter på 14 dage. Det betyder, at de fleste husstande i kommunen vil få en anden tømningsdag end hidtil.

2020.04_annonce_hus og have 14. april


Tømningskalender​

Hvis du er i tvivl om hvilken dag vi henter affald på din adresse, kan du hente din tømningskalender via dette link.

Gratis SMS-service

Tilmeld dit mobilnummer til vores SMS-service, hvis du ønsker en SMS fremsendt inden skraldemanden kommer forbi din adresse. Tilmelding kan ske via dette link (kræver NemID).

Du kan også ringe til os på 63 51 68 00 - så tilmelder vi dit telefonnummer i SMS-systemet.​​

MANGLENDE TØMNING?

​Kørte vi forbi din husstand?

Så ring til os på 20 58 51 43​​.

På Langeland ejer husstanden selv sin affaldsbeholder, og kan vælge imellem følgende størrelser:

  • ​140 liters plastbeholder på hjul (min. 2 stk.)
  • 240 liters plastbeholder på hjul (evt. 2-delt)
  • 500 liters container på hjul
  • 770 liters container på hjul

Alle boligenheder i Langeland Kommune skal være tilmeldt den kommunale ordning med en kapacitet på minimum 240 liter.​

Hvorfor skal vi have en ny affaldsordning i Langeland Kommune?

Verdens ressourcer er begrænsede, og vi bliver nødt til at tænke anderledes for at skåne miljøet.

Derfor er målet, at Langeland Kommune skal indsamle 50 % til genbrug af alt husholdningsaffald i år 2022.

Ressourcer frem for affald
I de kommende år skal du ikke længere tænke ’affald’, men i stedet tænke ’ressourcer’ hver gang du vil smide noget væk.

Langt størstedelen af det affald, vi producerer, kan faktisk genanvendes. Det gælder både ting fra den helt almindelige husholdning som fx madaffald, møbler og elektronik, men også mange byggematerialer som fx træ, mursten og vinduer kan
genanvendes. Men det kræver, at affaldet bliver håndteret korrekt, før det kan blive en genanvendelig ressource.

Hvert år producerer vi samlet ca. 15,5 millioner tons affald i Danmark.

Det svarer til, at hver dansker smider ca. 2½ tons affald i skraldespanden om året. Det er 8 gange så meget, som et menneske i Afrika smider ud.​

Vi har også brug for din hjælp

En omstilling af affaldshåndteringen kræver, at alle borgere i Langeland Kommune bærer en del af læsset. Til gengæld er det vores opgave, at hjælpe dig med at bortskaffe dit sorterede affald. Og vi er overbeviste om, at Langeland Kommune kan nå i mål, når blot vi hjælper hinanden.

Jo mere og bedre du sorterer, jo mere kan genanvendes til gavn for miljøet.​

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk