Langeland Kommune styrker informationen om genbrugsaffald - ​Fordi vi elsker genbrug

​Langeland Kommune er godt på vej mod det nationale krav om 50 procent genanvendelse i 2022.

Lige nu er der en større omlægning af affaldshåndteringen i gang i Langeland Kommune. Store spande til pap og papir er ved at blive sat op, papir-affaldsposerne vil senere blive erstattet, og der bliver stillet såkaldte affaldsøer op ved sommerhusområderne. Det sker for at nå de nationale krav om, at 50 procent af vores husholdningsaffald samt pap og papir genbruges i 2022.

Men hvordan bliver dit affald indsamlet og genbrugt? Og hvad kommer omlægningen af affaldshåndteringen til at betyde for dig? De spørgsmål – og mange flere – kan du få svar på, når Langeland Kommune over sommeren og efteråret styrker informationen om, hvordan der arbejdes med at indsamle og genbruge affald i kommunen.

Langeland Forsyning er allerede begyndt at husstandsomdele 240 liters-spande til indsamling af pap og papir. I alt skal der uddeles knap 13.000 spande. Der er lagt en lille informationsfolder med på spanden, så modtageren kan læse om ordningen. Spandene bliver tømt en gang om måneden.


​Hvad gør vi med plast i Langeland Kommune?

De mange forskellige plasttyper giver endnu for store udfordringer med at sortere korrekt og tilstrækkeligt. Claus Mogensen, plastingeniør på Langeland Kommune har skrevet en artikel, som beskriver de problematikker plast giver. Plast er nemlig ikke bare plast.

Læs artiklen her

​​

Åbent Hus afholdt den 18. august 2018

Lørdag den 18. august holdt vi åbent hus på Rudkøbing Genbrugsplads. Her kunne alle komme og se, røre og opleve eksempler på Langeland Forsynings nye udstyr samt få viden om den ny affaldsordning på Langeland.

De nye affaldsspande og en affaldsø blev vist frem, og det var muligt at høre om kommunens vision: Fordi vi elsker genbrug!

Det var en god dag med stort besøgstal og mange gode spørgsmål.

Dialogmøder

I sommerhusområderne, hvor der bliver opsat såkaldte affaldsøer, vil Langeland Kommune invitere til dialog-møder med formændene fra de lokale grundejerforeninger for at drøfte, hvordan de nye affaldsøer placeres mest hensigtsmæssigt til glæde og gavn for området.

Områder med etage – og rækkehuse bliver også inviteret til individuelle møder for at finde optimale løsninger, der tilgodeser beboerne på bedste vis.

Information centralt i Rudkøbing

Centralt i Rudkøbing, hvor pladsen er trang, vil kommunen invitere til fokusgruppe-møde med de berørte borgere for sammen at finde de rigtige løsninger. Disse møder vil ligge i efteråret, og kommunen vil informere nærmere om møderne efter sommeren.

Langeland Kommune og Langeland Forsyning forventer, at alle de nye affaldsspande til husholdningsaffald, pap og papir er på plads primo 2019. De ca. 48 nye affaldsøer i sommerhusområderne forventes færdige i løbet af 2019.

Læs mere på Langeland Kommunes hjemmeside

pap og papir i papkasse

glasemballage

pap og papir - avisbunke

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk