Vandforsyningsplan

Vandforsyningsplan 2011 - 2023

Kommunalbestyrelsen har på møde den 14. november 2011 endeligt vedtaget Vandforsyningsplan 2011 - 2023 for Langeland Kommune.

Vandforsyningsplanen er udarbejdet med hjemmel i vandforsyningslovens § 14.


Vandforsyningsplanen beskriver grundlaget for den fremtidige vandforsyning i Langeland Kommune.

Formålet med vandforsyningsplanen er, at sikre borgere og erhvervsliv en tilstrækkelig og god vandkvalitet, samt at sikre en høj forsyningssikkerhed.


Vandforsyningsplanen tilrettelægger vandforsyningen på Langeland, herunder hvilke anlæg forsyningen skal bygge på, samt hvilke forsyningsområder de enkelte anlæg skal dække.

Her kan du læse vandforsyningsplanen http://www.e-pages.dk/langelandkommune/26/

Ønsker du at udskrive planen, bør de tre kortbilag udskrives i A3 format.


Vandforsyningsplanen kan ligeledes ses hos Langeland Forsyning A/S, Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing.

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk