Ingen fund af 1,2,4-Triazol og DMS (N,N-dimethylsulfamid)

i drikkevandet fra Langeland Forsyning


​Langeland Forsyning har fået udtaget prøver til analyse for 1,2,4-Triazol og DMS fra forsyningens fire vandværker og fra udvalgte boringer.

Resultat af analyserne

​Resultatet af analyserne fra vandet fra vandværkerne ses i tabel 1 og resultatet af analyserne fra vandet fra boringerne ses i tabel 2. ​

1,2,4-Triazol

Resultatet af analyserne viser, at stoffet 1,2,4-Triazol ikke er fundet i hverken boringerne eller i det vand, der pumpes fra vandværkerne ud til forbrugerne.

DMS

Stoffet DMS, som er en forkortelse af stoffet N,N-dimethylsulfamid, er heller ikke fundet på vandværkerne eller i de boringer, der benyttes til indvinding til drikkevand.

Stoffet er til gengæld fundet i en observationsboring ved Hesselbjerg Vandværk i en koncentration på 0,11 µg/l. Vandet fra denne boring benyttes ikke til drikkevand.

​​

Fortsat overvågning

Langeland Forsyning vil fortsætte med at analysere for stofferne for at sikre, at det drikkevand, der sendes ud til forbrugerne, overholder alle grænseværdier. Bla. er de svampemidler, som er årsag til fund af 1,2,4-Triazol i grundvandet, godkendte i dag og benyttes over hele landet.

Hvorfor måles der for stofferne nu?

Stofferne er i sommeren 2018 medtaget i Miljøstyrelsens krav til kontrol af drikkevandet. Begge stoffer har foranlediget lukning af boringer og vandværker i andre dele af landet.

Hvad er 1,2,4-Triazol?

I Danmark er der godkendt fire aktivstoffer, der danner 1,2,4-triazol i jord. Alle fire aktivstoffer findes i en række af de pesticider, som landbruget i dag bruger til at bekæmpe svampesygdomme i korn. De fire aktivstoffer udgør tilsammen over en femtedel af det samlede forbrug af svampemidler herhjemme.

Hvad er DMS?

DMS er en forkortelse for N,N-dimethylsulfamid. DMS er et nedbrydningsprodukt fra pesticidet tolylfluanid, der blev trukket tilbage fra det danske marked i 2007. Tolylfluanid var godkendt i Danmark i perioden fra 1973 til 2007, hvor det blev anvendt ved frugt- og planteavl og i trævareindustrien.

​​

Yderligere oplysninger:

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på post@Langeland-forsyning.dk eller telefon: 6351 6800.

​​

​​

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk