Projekter i 2019

Grønnegården:

I forbindelse med langeland Kommunes byfornyelse det nye bystræde, skal Langeland Forsyning renovere de eksisterende ledninger i Grønnegården. Pladsen skal separeres og der skal etableres et regnvandsbassin til at håndtere de fremtidige regnmængder lokalt. Det forventes at separeringen udføres terrænbasseret i render og kanaler.

Projektet forventes udført i efteråret 2019.

Kontaktperson ved Langeland Forsyning: Søren Aggerholm Larsen tlf. 63516832

Strandgade i Rudkøbing:

Der skal etableres en regnvandsledning i Strandgade med udløb til havnen. Strandgade skal semisepareres, således at al vejvand og tagnedløb fra forsiden af husene ledes til den nye regnvandsledning. 

Den nye ledning skal aflaste fællessystemet i Rudkøbing centrum, samt medvirke til færre overløb ved Havnepladsen.

Projektet forventes udført i foråret 2019

Kontaktperson ved Langeland Forsyning: Søren Aggerholm Larsen tlf. 63516832

Pederstrupvej og omegn:

41 ejendomme i det åbne land skal tilsluttes spildevandsforsyningens ledningsnet gennem et nyt kloaksystem. Ejendommene skal spildevandskloakeres dvs. kun spildevandet må tilledes det nye ledningssystem, regn- og overfladevand skal håndteres i private systemer.

Projektet forventes udført i efteråret 2019.
​Kontaktperson ved Langeland Forsyning: Berit Bang-Jensen tlf.. 63516830

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk