Affald i Rudkøbing Indre By

Borgerne i Rudkøbing indre by skal fortsætte med nuværende løsning indtil der bliver informeret nærmere.

Der tømmes pt. affald om tirsdagen i Rudkøbing Indre By.

Ny affaldsordning i Rudkøbing Indre By

Løsningen i indre by bliver det sidste led af mange i omstillingen til det nye affaldssystem på Langeland.

Med indførelse af den ny affaldsordning på Langeland skal borgerne sortere husholdningsaffald i hjemmet. Derfor opstilles affaldsbeholdere til sortering på de fleste husstand på Langeland. Desværre er det er ikke praktisk muligt at have flere affaldsbeholdere på hver enkelt ejendom i Rudkøbing Indre By. Derfor arbejder vi på fællesløsninger i form af affaldsøer, som både tilgodeser miljøkravene, og som er mulige at håndtere for beboerne i området.

På alle affaldsøer vil det være muligt at aflevere bioaffald og restaffald.

På nogle affaldsøer vil man endvidere kunne aflevere pap/papir, glas og batterier.


Drift, tilsyn og vedligehold af affaldsøerne

Vi ved, at det er vigtigt, at der er pænt og ryddeligt på affaldsøerne, og de bliver udstyret med automatiske fuldmeldere, så de altid bliver tømt, før de bliver overfyldte.

Affaldsøerne bliver naturligvis også sikret mod rotter og andre skadedyr.

Placering af affaldsøerne

Placeringen og designet af affaldsøerne er endnu ikke fastlagt.

Hvilke ejendomme hører til Rudkøbing Indre By?

Området inden for den røde markering betegnes som 'Rudkøbing indre by'. Husstande i dette område får ikke leveret en 2-delt affaldsbeholder, og der arbejdes pt. på at lave affaldsløsninger i dette område.​

rudkøbing indre by

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk