​Har du ekstra meget affald

​Sommetider kan en fest eller lignende betyde, at du har ekstra meget affald, og der ikke er plads i din renovationssæk eller beholder. I sådanne situationer kan du købe EKSTRA sække. De koster 50,00 kr stykket (2019-pris) og er mærket "EKSTRA". Prisen dækker at du kan aflevere sækken på genbrugsstationen i Rudkøbing uden at skulle betale yderligere. Sækken vil blive sendt til forbrænding.

Sækken må ikke fyldes mere end op til den stiplede streg og må ikke veje mere end 15 kg.

Sten, grus og bygningsaffald samt bioaffald og haveaffald må ikke lægges i sækken. Sækken må altså kun indeholde restaffald.

Du kan købe EKSTRA sække nedenstående steder:

  • Hos alle Dagli´Brugser på Langeland
  • Super Spar i Snøde
  • På genbrugspladser og containerpladser
  • Hos Langeland Forsyning, Nørrebro 207 A, Rudkøbing

Har du så meget affald, at beholderen ofte overfyldes, skal ejendommen tilmeldes med mere kapacitet. Kontakt os på tlf: 6351 6800.

Ekstra sæk

​50 kr. pr. stk.

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk