Ny affaldsordning indføres på Langeland i foråret 2019​​​​

Hvorfor skal vi have en ny affaldsordning i Langeland Kommune?

Verdens ressourcer er begrænsede, og vi bliver nødt til at tænke anderledes for at skåne miljøet.

Derfor er målet, at Langeland Kommune skal indsamle 50 % til genbrug af alt husholdningsaffald i år 2022.

Ressourcer frem for affald
I de kommende år skal du ikke længere tænke ’affald’, men i stedet tænke ’ressourcer’ hver gang du vil smide noget væk.

Langt størstedelen af det affald, vi producerer, kan faktisk genanvendes. Det gælder både ting fra den helt almindelige husholdning som fx madaffald, møbler og elektronik, men også mange byggematerialer som fx træ, mursten og vinduer kan
genanvendes. Men det kræver, at affaldet bliver håndteret korrekt, før det kan blive en genanvendelig ressource.

Hvert år producerer vi samlet ca. 15,5 millioner tons affald i Danmark.

Det svarer til, at hver dansker smider ca. 2½ tons affald i skraldespanden om året. Det er 8 gange så meget, som et menneske i Afrika smider ud.​

Vi har også brug for din hjælp

En omstilling af affaldshåndteringen kræver, at alle borgere i Langeland Kommune bærer en del af læsset. Til gengæld er det vores opgave, at hjælpe dig med at bortskaffe dit sorterede affald. Og vi er overbeviste om, at Langeland Kommune kan nå i mål, når blot vi hjælper hinanden.

Jo mere og bedre du sorterer, jo mere kan genanvendes til gavn for miljøet.​

Den nye affaldsordning - Nu er vi igang...

Opdatering - Januar 2019

Den første nye renovationsbil rullede til Langeland torsdag den 24. januar. Den næste bil forventes at komme hertil torsdag den 31. januar.

Vi kan derfor nu starte op på den nye affaldsordning i Langeland Kommune. Vi bliver klar til at tømme de nye affaldsbeholdere første gang i uge 6 og 7.

Det betyder, at de, som har modtaget den nye affaldsbeholder, får tømt deres gamle skraldespand for sidste gang i uge 5.

Derefter skal den nye affaldsbeholder tages i brug.

Find vores sorteringsvejledning i printvenlig version her .

Den nye affaldsbeholder bliver tømt første gang i enten uge 6 eller i uge 7. Du kan henter din tømningskalender via dette link.

Tilmeld dit mobilnummer til vores SMS-service, hvis du ønsker en SMS fremsendt inden skraldemanden kommer forbi din adresse.

Tilmelding kan ske via dette link.

Overgang til ny affaldsordning

I uge 5 giver vi besked i Øboen, på Facebook og her på hjemmesiden om hvornår der sker overgang til den ny ordning.​​ Du får også en besked lagt ved din husstand, når din nuværende affaldsbeholder tømmes sidste gang.

Rudkøbing indre by, Boligselskabet og sommerhusområderne

I disse områder går den nye affaldsordning ikke igang endnu. Disse områder skal have etableret fællesløsninger, og der arbejdes pt. på at finde løsninger til hvert enkelt område. Husstande i disse områder skal derfor fortsætte med deres nuværende affaldsordning indtil vi giver nærmere besked.

Rudkøbing indre by vil få tømt affald om tirsdagen indtil den ny affaldsordning går i gang i området.

​Langeland Forsyning A/S på Facebook

​Følg Langeland Forsyning A/S på vores Facebook-side, hvor vi løbende orienterer om de nye tiltag i den ny affaldsordning i Langeland Kommune.​

2019_uge 5_vi tømmer for sidste gang

​Annonce fra Øboen 29. januar 2019

2019_uge 6_nu er vi i gang

Annonce fra Øboen 5. februar 2019

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk