Affald i sommerhusområderne​

Der etableres affaldsøer i sommerhusområderne i løbet af 1. halvår 2019.

Affaldsøerne kan frit benyttes af sommerhusets brugere.

Hvilket affald kan afleveres ved en affaldsø?

Alle affaldsøer inderholder mulighed for at komme af med restaffald og bioaffald.

Ved nogle affaldsøer kan man endvidere aflevere metal/dåser, pap/papir og glas/flasker.

Når affaldsøerne etableres i sommerhusområderne kommer renovationsbilen ikke længere ud til hvert enkelt sommerhus. Dermed imødeses mange sommerhusejeres ønske om at fjerne de store renovationsbiler, som har været til gene pga. støv og ødelæggelse af grusveje i sommerhusområderne.

Affaldsøernes placering

Vi er i løbende dialog med grundejerforeninger, kommunen og private grundejere i sommerhusområderne for at finde placering af de nye affaldsøer. Så snart der er indgået aftale om placering af en affaldsø kan etablering gå igang.

I følgende sommerhusområder er affaldsøerne taget i brug:

Klik på området herover, og få vist placering af affaldsøerne i området (printvenlig version).

121_stoense udflyttervej 40_01

Langelands ​sommerhusområder

Hou

Stoense Havn

​Helletofte Strand

Botofte Strand

​Ristinge

Spodsbjerg

Klintegårdsvej (Humble)

Løkkeby

Bukkemose

Fredmose

Bagenkop

​​

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk