Affald i sommerhusområderne​

Der etableres affaldsøer i sommerhusområderne i løbet af 1. halvår 2019.

Affaldsøerne kan frit benyttes af sommerhusets brugere.

Skraldespanden afskaffes

Når affaldsøerne etableres i sommerhusområderne skal hvert enkelt sommerhus ikke længere have sin egen affaldsbeholder. Skraldevognen kommer ikke ud til hvert enkelt sommerhus, når den nye affaldsordning træder i kraft i sommerhusområdet.

Dermed imødeses mange sommerhusejeres ønske om at fjerne de store renovationsbiler, som har været til gene pga. støv og ødelæggelse af grusveje i sommerhusområderne.

Hvilket affald kan afleveres ved en affaldsø?

Alle affaldsøer inderholder mulighed for at komme af med restaffald og bioaffald.

Ved nogle affaldsøer kan man endvidere aflevere metal/dåser, pap/papir og glas/flasker.

Affaldsøernes placering

Vi er pt. i dialog med grundejerforeninger, kommunen og private grundejere i sommerhusområderne for at finde placering af de nye affaldsøer. Så snart der er indgået aftale om placering af en affaldsø kan etablering gå igang.

Vi bestræber os på, at færdiggøre et helt sommerhusområde ad gangen.

Langelands ​sommerhusområder

Hou

​Stoense Havn

​Helletofte Strand

Botofte Strand

​Ristinge

Spodsbjerg

Klintegårdsvej (Humble)

Løkkeby

Bukkemose

Fredmose

Bagenkop

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk