​Kære biogas interessent

Hermed har vi fornøjelsen af at invitere til workshop 2 angående etablering af biogasanlæg på Langeland. Workshoppen afholdes

Tirsdag den 14. marts 2017, kl. 19:00

Hotel Rudkøbing Skudehavn

Skudehavnen 21

5900 Rudkøbing

Workshop 2 vil blive afviklet som opfølgning på workshop 1 med præsentation af de resultater, som projektets fase 2 har bragt. Deltagelse i workshop 1 er IKKE en forudsætning for at deltage i workshop 2.

Sweco Danmark A/S har som bekendt vundet rådgiveropgaven i fase 2 af projektet. Sweco vil præsentere resultaterne af deres arbejde, og vil samtidig facilitere en dialog om de videre muligheder, herunder lokal forankring i ejerskabet.

Dagsorden:

·​Velkomst

·​Kort opsummering af projektstade

·​Afrapportering af fase 2

·​Oplæg til ejer struktur og finansiering, herunder lokal forankring

·​Debat ved bordene

·​Opsummering i plenum

·​Afslutning

Der serveres kaffe/the og af praktiske hensyn beder vi om tilmelding på biogas@langeland-forsyning.dk senest den 14. marts kl. 12:00. Hvis du ikke når det, er du velkommen alligevel.

Vi håber meget, at du vil prioritere et par timer på dette projekt.

Efter bedste evne er denne invitation sendt til modtagere, som har vist interesse for projektet. Hvis der skulle være personer eller virksomheder, som mangler i den forbindelse, er alle meget velkommen til at videresende invitationen, ligesom alle er velkommen på dagen.

På vegne af arbejdsgruppen

Brian Dalsgaard, Ulrik Bremholm og Lars Birk Rasmussen

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk