R - S

​Rockwool, mineraluld

Kan afleveres på genbrugspladsen i container til "Deponi".

Røralarmer

Kan afleveres på genbrugspladsen ved "Farligt affald".

Sanitetsaffald

Kan afleveres på genbrugspladsen i container til "Porcelæn og sanitet".

Sandblæsningsmateriale

Kan afleveres på genbrugspladsen i container til "Deponi".

Savsmuld

Kan afleveres på genbrugspladsen i container til "Brændbart". Afleveres i klare sække.

Sko

Mindre slidt fodtøj kan afleveres på genbrugspladsen i container til "Tøj til genbrug". Andet fodtøj kan afleveres i container til "Brændbart".

Skraldespand

Ødelagt dagrenovationsbeholder kan afleveres på genbrugspladsen i komprimator til "Plastik."

Sofaer

Ødelagte sofaer kan afleveres i komprimator til "Brændbart". Ellers henvises til Fællesforeningen Lopper, som både modtager og afhenter sofaer og større møbler hos dig. Læs mere her

Sparepærer

Kan afleveres på genbrugspladsen ved "Elektronik".

Spildolie

Kan afleveres på genbrugspladsen ved "Farligt affald".

Springmadrasser

Kan afleveres på genbrugspladsen i komprimator til "Brændbart".

Sækkestativer, dagrenovation

Kan afleveres på genbrugspladsen i container til "Jern og metal". Fungere stativerne, kan disse afleveres i "Loppestationen" på pladsen.

Sølvfoliebakker, rengjorte

Kan afleveres på genbrugspladsen i container til "Jern og metal".​

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk