O - P

​Olieforurenet jord

Anvises efter en konkret vurdering. Angående procedure kontakt Langeland Kommune.

Oliefiltre

Kan afleveres på genbrugspladsen, som farligt affald

Olietanke - tomme

Kan afleveres på genbrugspladsen i container til "Jern og metal". Husk at tanken skal være tom og rengjort. Husk også at lave et hul i tanken på 30x30 cm inden aflevering.

Pap/beskidt

Kan afleveres på genbrugspladsen i komprimator til "Brændbart".

Pap/rent

Kan afleveres på genbrugspladsen i pappressen.

Papir

Blandet papir, dvs. reklamer, tryksager, aviser m.m. kan afleveres på genbrugspladsen i container til "Papir" - eller til miljøstationerne. Spejdere og organisationer indsamler blandet papir ca. 4 gange om året. Se hvornår her

Pc´er

Kan afleveres på genbrugspladsen ved "Elektronik".

Persienner

Kan afleveres på genbrugspladsen, spørg evt. personalet om sortering.

Plast

Kan afleveres på genbrugspladsen i komprimator til "Plastik". Affald med faremærker modtages hvis, det er uden låg og er tomme - eller afleveres det som farligt affald.

Printerpatroner, tomme

Modtages på genbrugspladsen ved "Farligt affald".

PVC

Drænrør, kloakrør, plastvinduer, kabelbakker, badedyr, badebolde, haveslanger m.fl.Modtages på genbrugspladsen i komprimator til "Plastik".​

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk