K - L

​Kanyler

Skal afleveres på apoteket.

Kattegrus

Skal bortskaffes som dagrenovation dvs. indpakkes omhyggeligt og kommes i skraldespanden eller på Rudkøbing Genbrugspladsmod betaling.

Kemikalieaffald

Farligt affald herunder kemikalier fra husholdningen og virksomheder, kan afleveres på genbrugspladsen ved "Farligt Affald". Hvis du aflevere kemikalier i ikke-original emballage, er det en stor hjælp, hvis du skriver på en etiket eller emballagen, hvad der er i.

Erhverv må maks aflevere 200 kg. pr. år. Pris 6,25 kr. pr. kg. som faktureres én gang om året.

Klaverer

Kan afleveres til genbrugspladsen i container til "Brændbart".

Konservesdåser - tomme

Afleveres på genbrugspladsen - rengjorte og tomme - i container til "Jern og Metal".

Kviksølv, termometre og lign.

Kan afleveres på apotekerne eller på genbrugspladsen ved "Farligt Affald".

Køleskabe

Kan afleveres på genbrugspladsen i container med "Kølemøbler". Husk at fjern alt mad i møblet inden aflevering.

Lysstofrør

Kan afleveres på genbrugspladsen i minicontainer ved "Elektronik".

Kabel- og ledningsaffald

Kan afleveres på genbrugspladsen i minicontainer ved "Elektronik" - dog undtagen antennekabel​

​Langeland Forsyning A/S

Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing

CVR: 32565093

​Kontaktinfo

Telefon: 6351 6800

E-mail: post@langeland-forsyning.dk